راهنمایی است که در زمان ساخت اکانت از ما درخواست میکند تا جهت راهنمایی در یاداوری پسورد در اینده از ان استفاده کنیم.

نظر بدهید