راهنمای پودمان سه درس نصب و راه‌اندازی پایه دهم

ژوئن 23, 2020

منوهای مختلف برنامه word را بررسی کنید و امکانات دیگری از این نرم افزار را بنویسید.

ژوئن 23, 2020

درباره نرم افزارهای واژه پرداز متن باز تحقیق کنید.

ژوئن 23, 2020

آیا کتاب شما یك سند است؟ چرا؟

ژوئن 23, 2020

الگوهای آماده اسناد چه مزیتی دارند؟

ژوئن 23, 2020

عناصر دیگر فهرست، از لحاظ قالب بندی چگونه اند؟

ژوئن 23, 2020

پس از درج 1 .و * در ابتدای خط و فشردن فاصله به طور معمول چه اتفاقی می‌افتد؟

ژوئن 23, 2020

تفاوت گزینه های paste option چیست؟

ژوئن 23, 2020

گزینه های Remove Page Numbers و Format Page Numbers چه کاربردی دارند؟

ژوئن 23, 2020

گر بخواهید جدول برنامه هفتگی را با گزینه Quick Table ایجاد کنید، کدام يك از جدولهای نمونه مناسب است؟

ژوئن 23, 2020

سه گزینه شکل 34 که با باز کردن فهرست سبك ها مشاهده می شوند، چه کاربردی دارند؟

ژوئن 23, 2020

اگر سلول ها حاوی متن یا عناصر دیگر باشند و ادغام روی آنها صورت گیرد، چه اتفاقی برای محتوای سلولها می افتد؟

ژوئن 23, 2020

کاربرد گزینه Split چیست؟

ژوئن 23, 2020

با چه روش دیگری میتوان به ابزار Borders دسترسی داشت؟

ژوئن 23, 2020

کاربرد سایر گزینه های شکل 49 را بنویسید.

ژوئن 23, 2020

کلید میانبر جست و جو چیست؟

ژوئن 23, 2020

غیر از اقدام برای جست و جو، چگونه میتوان پنل ناوبری را نمایش داد؟

ژوئن 23, 2020

معادل فارسی عبارت Find whole words only چیست؟

ژوئن 23, 2020

گزینه های زیر چه کاربردی در جست و جو دارند؟

ژوئن 23, 2020

کنجکاوی چه شرایط دیگری میتوانیم برای عبارت جست و جو معین کنیم؟

ژوئن 23, 2020

برای آنکه يك بخش دارای کادر مخصوص به خود باشد، باید از چه گزینه ای در تنظیمات کادرهای صفحه استفاده کرد؟

ژوئن 23, 2020

چگونه میتوان فهرست خودکار را بدون حذف کردن، با فهرست دستی جایگزین کرد؟

ژوئن 23, 2020

از کادر Table of Content چگونه میتوان برای افزایش یا کاهش سطوح فهرست مطالب استفاده کرد؟