راهنمای پودمان یک درس نصب و راه‌اندازی پایه دهم

ژوئن 20, 2020

سه مزیت استفاده از درگاه USB نسبت به PS2؟

ژوئن 20, 2020

معنای پیام no signal چیست؟

ژوئن 20, 2020

عملکرد کلید f1 در برنامه‌ها چیست؟

ژوئن 20, 2020

کدام دکمه صفحه کلید کار دکمه شروع را انجام می‌دهد؟

ژوئن 20, 2020

نماد تعیین شده در شکل نشان‌دهنده کدام تنظیم است؟

ژوئن 20, 2020

منظور most used در این بخش چیست؟

ژوئن 20, 2020

نام سه برنامه که رایانه شما بیشتر استفاده شده است؟

ژوئن 20, 2020

اگر برنامه‌ای باز باشد نتیجه فشردن alt+f4 چیست؟

ژوئن 20, 2020

با بسته شدن در رایانه قابل حمل درچه حالتی قرار خواهد گرفت؟

ژوئن 20, 2020

عملکرد کلیدهای ترکیبی ویندوز+tab چیست؟

ژوئن 20, 2020

چگونه می‌توان به وسیله صفحه کلید یک پنجره را جابه‌جا کرد؟

ژوئن 20, 2020

پنجره باز را به هر یک از چهار گوشه میز کار بکشید نتیجه چیست؟

ژوئن 20, 2020

اگر برنامه ای باز باشد با حذف میزکار چه خواهد شد؟

ژوئن 20, 2020

چه مواردی در quick access دیده می‌شوند؟

ژوئن 20, 2020

چگونه می‌توان نماد روی میز کار نمایش داد؟

ژوئن 20, 2020

بررسی کنید پنجره This PC و File explorer چه شباهتی و تفاوتی دادند؟

ژوئن 21, 2020

اگر دیسک سختی دارای چهار درایو باشد وسیستم دارای یک دیسک نوری ویک حافظه فلش چگونه نام گزاری میشوند؟

ژوئن 21, 2020

ترجمه پیام خطی نمایش داده شده شکل 31 و 32 چیست؟

ژوئن 21, 2020

اگر بخواهیم پوشه‌ای به نام پوشه ایجاد کنیم عکس العمل سیستم عامل چیست؟

ژوئن 21, 2020

چگونه می‌توان بدون استفاده از موس به انتخاب های قبلی اضافه کرد؟

ژوئن 21, 2020

اگر پوشه یا پرونده ای انتخاب نشده باشد با کلیک کردن روی ابزار invert selection چه اتفاقی می افتد؟

ژوئن 21, 2020

آیا روش دیگری برای مشخصات پوشه یا پرونده وجود دارد؟

ژوئن 21, 2020

آیا برای ایجاد نسخه مشابه از پوشه یا پرونده در حافظه فلش چه روش دیگری وجود دارد؟

ژوئن 21, 2020

دو روش برای عمل کپی بنویسید.

ژوئن 21, 2020

چگونه با استفاده از صفحه کلید می‌توان پروندها یا پوشه حذف کرد؟

ژوئن 21, 2020

چگونه می‌توان از محل پرونده‌ای که در شکل POWER POINT مشخص شده است اطلاع پیدا کرد؟

ژوئن 21, 2020

عبارت WINDOWS را در کادر جست‌وجو وارد کنید و نتیجه آن را بررسی کنید؟

ژوئن 21, 2020

آیا پرونده داخل پوشه فشرده هم رنگ آبی نمایش داده می‌شوند؟

ژوئن 21, 2020

چرا در برخی از رایانه علامات پرونده فشرده به صورت کاورشده است؟