پودمان دو | واحد یادگیری سه

نرم افزارهای جانبی سیستم عامل

در این کتاب، به نرم‌افزارهایی که همراه با سیستم‌عامل نصب می‌شوند، نرم‌افزارهای جانبی می‌گوییم. این نرم‌افزارها به‌محض اجرای سیستم‌عامل، قابل‌استفادههستند. نرم‌افزارهای جانبی در انجام برخی…