درس نصب و راه‌اندازی پایه دهم

ژوئن 23, 2020

پروزه جدیدی با نام Triangle ایجاد کنید. می توانیم از شرط تودرتو استفاده کنیم برنامه را اجرا کنید و نتایج را با کد قبلی مقایسه کنید.

ژوئن 23, 2020

هرکدام از else ها مربوط به کدام if است؟

ژوئن 23, 2020

چرا هیچ کدام از if ها بلاک ندارند؟

ژوئن 23, 2020

پروژه جدیدی بنام week را ایجاد و کر زیر را در متد main بنویسید آیا برنامه خطا دارد؟

نظر بدهید