پودمان دو | واحد یادگیری چهار

کاربر استادندارد چگونه میتوناد برنامه ای را پاک کند؟

توسط ژوئن 23, 2020 بدون نظر

هنگامی که کاربر استانداد در تلاس برای حذف برنامه مورد نظر است پنجره ای باز میشود که در ان یورنیم و پسورد مدیر باید وارد شود اگر اطلاعات ورودی مناسب باشد میتواند برنلامه را حذف کند.

نظر بدهید