پودمان دو | واحد یادگیری سه

چگونه می‌توان اطلاعات را روی تعداد زیادی لوح نوری ضبط کرد؟

با استفاده از نرم‌افزار nero

نظر بدهید