پودمان دو | واحد یادگیری سه

چگونه می‌توان از ورود بدافزارها به رایانه جلوگیری کرد؟

با نصب انواع آنتی ویروس ها و استفاده از ویندوز دیفندر میتوان از ورود ویروس ها و بد افزار ها جلوگیری کرد.

نظر بدهید