پودمان یک | واحد یادگیری دو

چگونه می‌توان از محل پرونده‌ای که در شکل POWER POINT مشخص شده است اطلاع پیدا کرد؟

روی آن کلیک راست گزینه PROPERTIES را انتخاب می‌کنیم.

نظر بدهید