پودمان یک | واحد یادگیری دو

چگونه با استفاده از صفحه کلید می‌توان پروندها یا پوشه حذف کرد؟

ابتدا باید پرونده یا پوشه مدنظر را انتخاب کرده و سپس کلید delete یا کلید ترکیبی delete + shift را فشرد.

نظر بدهید