پودمان یک | واحد یادگیری دو

چرا در برخی از رایانه علامات پرونده فشرده به صورت کاورشده است؟

پس از نصب نرم افزار Winrar نماد این پرونده‌ها به این صورت نمایش داده می‌شود.

نظر بدهید