پودمان پنج | واحد یادگیری ده

پروژه جدیدی بنام week را ایجاد و کر زیر را در متد main بنویسید آیا برنامه خطا دارد؟

توسط ژوئن 23, 2020 بدون نظر

برنامه خطای زمان اجرا یا کامپایلری ندارد اما خطای منطقی دارد. زیرا بدنه شرط even دارای بلاک نیست و برنامه های نربوط به روزهای زوج به جز studyingدر صورتی که کاربرodd را وارد کرده باشد نشان داده می شود.

نظر بدهید