پودمان دو | واحد یادگیری سه

نرم افزارهای جانبی سیستم عامل

در این کتاب، به نرم‌افزارهایی که همراه با سیستم‌عامل نصب می‌شوند، نرم‌افزارهای جانبی می‌گوییم. این نرم‌افزارها

به‌محض اجرای سیستم‌عامل، قابل‌استفادههستند. نرم‌افزارهای جانبی در انجام برخی ازکارهای متداول مانند درج

متن‌های ساده، رسم نقاشی، نمایش فیلم و ضبط روی لوح نوری به کاربران کمک می‌کنند.

نظر بدهید