پودمان یک | واحد یادگیری یک

نام سه برنامه که رایانه شما بیشتر استفاده شده است؟

اتوکد – ایلستریتور – ورد

پ‌ن: می‌‌توانید نام برنامه دلخواه خود را در جواب این سوال بنویسید.

نظر بدهید