پودمان سه | واحد یادگیری پنج

منوهای مختلف برنامه word را بررسی کنید و امکانات دیگری از این نرم افزار را بنویسید.

  1. رسم نمودارهای گرافیکی و ترسیم اشکال آماده
  2. امکانات مختلف برای قالب بندی متن
  3. افزودن کادر صفحه

نظر بدهید