پودمان پنج | واحد یادگیری نه

متغیر result می تواند از چه نوع باشد؟

توسط ژوئن 23, 2020 بدون نظر

نوع داده ای مناسب نوع int است و لی می تواند از نوع float یا byte هم باشد.

نظر بدهید