پودمان یک | واحد یادگیری دو

عبارت WINDOWS را در کادر جست‌وجو وارد کنید و نتیجه آن را بررسی کنید؟

فایل‌های نصبی ویندوز را نمایش می‌دهد.

نظر بدهید