پودمان یک | واحد یادگیری یک

سه مزیت استفاده از درگاه USB نسبت به PS2؟

  1. به راحتی وصل می‌شود.
  2. PS2 برخلاف USB شکننده است.
  3. سرعت انتقال ان بهتر است.

نظر بدهید