پودمان چهار | واحد یادگیری هشت

در مورد سایر روش های نام گذاری تحقیق کنید.

توسط ژوئن 23, 2020 بدون نظر

Hungarian- :

در این روش برای هر نوع شی موجود یک پیشوند در نظر گرفته می شودتا از روی نام شی بتوان به نوع آن پی برد.در ادامه و پس از پیشوند سایر کلمات نوشته می شود.

  • نمایش مارگونه:
  • در این نگارش ابتدا تمام حروف بزرگ کوچک می شوند و سپس فاصله ها با آندرلاین جایگزین می شوند.

نظر بدهید