پودمان یک | واحد یادگیری دو

چه مواردی در quick access دیده می‌شوند؟

Desktop folder – Documents – Downloads

نظر بدهید