پودمان سه | واحد یادگیری پنج

درباره نرم افزارهای واژه پرداز متن باز تحقیق کنید.

واژه پرداز نرم افزاری است که برای ایجاد اسنادی مانند؛ کتاب، مقاله، نامه، آگهی، گزارش، بروشور و غیره به کار می‌رود. پرطرفدارترین واژه پرداز Word می‌باشد.

این نرم افزار بخشی از مجموعه ی Office است که برای هر دو سیستم عامل ویندوز و مك ارائه شده است.

نرم افزار متن باز یا منبع باز به نرم افزاری اطالق میشود که کد منبع آن code source توسط هر کسی،قابل بازبینی، بررسی، ویرایش و توسعه است. یعنی برنامه نویسان رایانه می توانند با دستکاری و ایجاد تغییر در بخشی از نرمافزار یا برنامه عملکرد آن را تغییر دهند. برنامه نویسان رایانه که به کد منبع نرمافزار دسترسی دارند، می‌توانند اشکالت آن را رفع و یا ویژگی های جدیدی نیز به آن اضافه نمایند تا عملکردی بهتری داشته باشد.

نظر بدهید