پودمان یک | واحد یادگیری دو

بررسی کنید پنجره This PC و File explorer چه شباهتی و تفاوتی دادند؟

تفاوت آن‌ها در نمایش صفحه اولیه‌شان هست.

فایل اکسپلورر به‌صورت پیش‌فرض quick access را نشان می‌دهد ولی This PC از همان ابتدا درایوها را نشان می‌دهد.

نظر بدهید