پودمان سه | واحد یادگیری پنج

برای آنکه يك بخش دارای کادر مخصوص به خود باشد، باید از چه گزینه ای در تنظیمات کادرهای صفحه استفاده کرد؟

 برای درج حاشیه متفاوت در Section های مختلف ابتدا به منوی Design رفته و گزینه Page Border را انتخاب می نماییم. در کادر ظاهر شده دومین سربرگ یعنی گزینه Page Border را انتخاب می کنیم.

نظر بدهید