پودمان سه | واحد یادگیری پنج

با چه روش دیگری میتوان به ابزار Borders دسترسی داشت؟

بعد از انتخاب جدول، جعبه ابزاری نمایش داده میشود که گزینه Borders در آن وجود دارد. همچنین در زبانه Home و گروه Paragraph این گزینه موجود است.

نظر بدهید