پودمان دو | واحد یادگیری چهار

با توجه به مطالب ذکر شده جدول را کامل کنید.

توسط ژوئن 23, 2020 بدون نظر

 

دلیل درجه پسورد گذر واژه ردیف
استفاده از اعداد شمارشی و متوالی و قابل حدس ضععیف 123456789 1
استفاده از حروق با معنل  قاب حدس است ضععیف password 2
ترکیب اعداد و حروف و استفاده از کازکتر های ویژه متوسط fit@123# 3
استفاده از حروف کوچک و بزرگ قوی Pa55woRD 4
ستفاده از اعداد حروف بزرگ و کوچک و کارکتر خیلی قوی fit@aks# 5
استفاده از اعداد حروف بزرگ و کوچک و کارکتر خیلی قوی C0mp4t3@2 6
وجود تنساب در میان اعداد و حروف انتخوابی متوسط A1b2c3d4 7

ضعیف و قوی ترین پسورد بالا را انتخواب کنبد؟

ضعیف‌ترین: 123456789

قوی‌ترین: c0mp4t3@2

نظر بدهید