پودمان چهار | واحد یادگیری هشت

با استفاده از راهنمای ماکروسافت قوانین نامگذاری دیگری پیدا کنید.

توسط ژوئن 23, 2020 بدون نظر
  • درون یک متغیر نمیتوان از علامتهای +یا _ یا * و… استفاده کرد.
  • تنها علامتی که در نامگذاری میتوان استفاده کرد علامت – (زیر خط)
  • نام متغیرها نمیتواند فاصله دار باشد.
  • ابتدای نام یک متغیر می توواند از (زیر خط) استفاده کرد.

نظر بدهید