پودمان سه | واحد یادگیری پنج

گر بخواهید جدول برنامه هفتگی را با گزینه Quick Table ایجاد کنید، کدام يك از جدولهای نمونه مناسب است؟

گزینه Convert text to table نشان دهنده امکان تبدیل متن به جدول است. چگونه میتوان این کار را انجام داد.

در صورتی که چند خط متن در اختیار داشته و قصد تبدیل این خطوط به یك جدول با ستون ها و ردیف های

منظم را داشته باشید:

1- ابتدا متن مورد نظر را به حالت انتخاب دربیاورید.

2-سپس به تب Insert رفته و بر روی Table كليك كنيد.

3- اکنون از منوی باز شده گزینه Convert Text to Table را انتخاب نمایید.

نظر بدهید