پودمان دو | واحد یادگیری سه

استفاده از امکانات جانبی سیستم‌عامل چه مزایایی دارد؟

استفاده بهینه از منابع و جلو گیری از به هدر رفتن آنها – مدیریت فایل ها و پوشه ها – مدیریت حافظه های اصلی و جانبی و… است.

نظر بدهید