پودمان چهار | واحد یادگیری هشت

آیا تغییر کد برنامه برای نمایش اطلاعات افراد مختلف مناسب است؟چرا؟

توسط ژوئن 23, 2020 بدون نظر

خیر چون برای نمایش اطلاعات افراد مختلف باید هر بار بعد از ایجاد تغببرات، دوباره برنامه را ترجمه و اجرا کرد.

نظر بدهید