پودمان یک | واحد یادگیری دو

آیا برای ایجاد نسخه مشابه از پوشه یا پرونده در حافظه فلش چه روش دیگری وجود دارد؟

بله, کلیک راست و انتخاب گزینه سند تو و رفتن آن در حافظه فلش.

نظر بدهید